अफबा फैलाउने पास्टर धरौटीमा रिहा, अर्को मुद्दाका लागि डोल्पा स्थानान्तरण